Jak se nepřipravit o pojistné plnění

Pojištění má své fanoušky i odpůrce. Je to však nevyzpytatelná věc. Platit a když mě postihne

nepřízeň osudu nedostat nic, je k vzteku. Občas si ale za krácené pojistné plnění může dotyčný sám. Předejít se tomu dá komunikací s pojišťovnou a také pečlivým prostudováním jejích pojistných podmínek. Na co je potřeba si dát pozor, abyste se nezařadili mezi odpůrce neživotního pojištění?

1. Likvidace škod před prohlídkou technika pojišťovny

Velká chyba je zbavovat se zničených nebo poškozených věcí před tím, než si je prohlédne technik z pojišťovny. Týká se to hlavně věcí, u kterých dočasné uchování nedovolují bezpečnostní a hygienické podmínky. Například při záplavách. Obce občanům zajišťují hromadný odvoz zničených věcí a někdy není možné pořídit fotografie. Je ale třeba alespoň potvrzení od firmy, která svoz zajišťovala, nebo starosty obce, případně svědectví sousedů. Klient může uklízet, ale vždy fotografovat, a pokud to je možné, nechat věci, které nepodléhají zkáze, do prohlídky likvidátora někde stranou. Pojištěný má totiž vždy povinnost prokázat výši škody a mohl by se zbytečně dostat do tzv. důkazní nouze. S hlášením pojistné události neotálejte, odklizené škody vám mohou zkrátit náhradu od pojišťovny.

2. Nedostatečné zdokumentování škod

Co se týká zdokumentování škod - čím víc fotografií, tím líp Škodu, kterou nemůžete pojišťovně dokázat fyzicky, potvrdíte aspoň z pořízených snímků. K výplatě pojistného plnění musí být celá událost zdokumentována v rozsahu požadovaném pojistitelem a také neotálejte s dodáním podkladů. Pokud nevíte, v jakém rozsahu požaduje zdokumentování škod vaše pojišťovna, neváhejte a kontaktujte ji. Mezi nejčastější chyby klientů při hlášení škod na nemovitostech patří situace, kdy klient hlásí škodu, aniž by znal její kompletní rozsah. S tím pak souvisí neodpovídající odhad výše škody a místo hlášených 10 tisíc Kč se pak škoda vyšplhá třeba na 50 tisíc Kč.

3. Kroky vedoucí k odstranění nebezpečí a záchraně majetku

Jako častý nedostatek pojišťovny zmiňují neprovedení zachraňovacích prací. Například při povodních se klient nesnaží zabránit vniknutí vody do nemovitosti nebo nevysouší nemovitost, i když má na nárok na uhrazení nákladů na zachraňovací práce. Pokud si nejste jistí, kde končí hranice mezi likvidací poškozeného majetku před prohlídkou a absencí zachraňovacích prací, opět svůj problém komunikujte s pojišťovnou.

4. Problém v komunikaci s pojišťovnou

Pojištěnci se mohou často dopouštět chyb proto, že podobnou situaci zažívají poprvé a není jim znám správný postup. Často si objednají telefonicky prohlídku poškozeného místa a myslí si, že tím již pojistnou událost nahlásili. To je však omyl. Pak jsou i špatně vyplněné dokumenty, dotazníky nebo v nich chybí informace. Některé formuláře si o to svou složitostí vyloženě koledují. Když si nejste jistí, kontaktujte osoby, které vám poradí. Chybné nebo chybějící údaje v dokumentech proces jednání s pojišťovnou zbytečně prodlužují. Největším problémem občas bývá, že klient často s pojišťovnou vůbec nekomunikuje.

5. Nedostatečná komunikace s dalšími subjekty

Někdy může problém znamenat také neochota jednat s policií nebo dalšími lidmi, kterých se pojistná událost přímo dotýká. To že klienti při krádeži vloupáním někdy vůbec nekontaktují policii nebo nenahlásí všechny poškozené či ukradené věci a pak za ně chtějí plnění, je běžná praxe. Při poškození, které jim způsobí soused (například zatečení), zase nekontaktují jeho a nijak aktivně nezjišťují viníka.

6. Ztráta důležitých dokumentů

Pro náhradu škody nebo snadnou komunikaci s pojišťovnou je třeba uchovávat určitý typ dokumentů. V případě pojištění domácnost musí pojišťovna pro určení přesné výše škody znát pořizovací cenu zničeného majetku. Tu pak upraví o amortizaci a vypočte výslednou částku, kterou vám nahradí. Někdy je však obtížné získat od klienta i dokumenty k věcem starým několik měsíců, tedy i v době záruční lhůty. Chybějící doklady pak zbytečně ztěžují proces vyřizování pojistné události. Klienti často ztratí registrační číslo, které obdrží po registraci škodní události. S tímto číslem byste přitom měli odevzdávat pojišťovně veškeré podklady. Při likvidaci tak mohou vznikat zbytečná nedorozumění a proces vyřízení události si tak zbytečně prodloužíte.

7. Podpojištění

Podpojištění – další chyba, která vás může připravit o peníze.. Možná chcete ušetřit na pojistném, možná se vám nechce do soupisu zahrnovat například povlečení. Do majetku to ale patří. Musíte počítat s tím, že pokud jste si podpojistili domácnost, pojistné plnění vám na obnovu vašeho majetku stačit nebude i přes to, že spousta pojišťoven nahrazuje škody v cenách, za které jste majetek pořídili.

8. Nedostatečné zabezpečení

O plnění se můžete částečně nebo zcela připravit také v případě, že v pojistné smlouvě sjednáte něco, co pak nedodržíte. Třeba nedodržením smluvené úrovně zabezpečení domácnosti. Například při pojištění proti krádeži se stanovuje pojistné také na základě ochrany majetku před zloději. Pokud pak u vás místo pultu centralizované ochrany najde pracovník pojišťovny jen obyčejný zámek, nastane problém.

9. Výluky
Je třeba zmínit zrádné výluky. Můžete si stěžovat, jak chcete, ale pokud jste pojišťovali něco, co má pojišťovna ve výlukách, plnění nedostanete. Ve výlukách se objevují například škody způsobené úmyslně nebo pod vlivem alkoholu či omamných látek Výluky jsou v pojistných podmínkách shrnuty na jednom místě, prostudujte proto pečlivě dokumenty. Vždy je možno nalézt pojišťovnu, která vámi požadovaná rizika kryje.

 

Webdesign by Lewest.cz