Proč mít pojištěný majetek

Nedávno jsme zde zveřejnili soutěž na téma „Proč mít pojištěný majetek“ a my vám tímto chceme poděkovat za skvělou zpětnou vazbu. Je vidět, že většině z vás není lhostejné, co se může vašemu majetku stát a svědomitě máte své domovy pojištěné. Nespočet odpovědí by se dalo použít do příručky o finančním poradenství. Nyní je tedy řada na nás, abychom uvedli alespoň několik důvodů a shrnuli, proč vlastně pojistit svůj domov a věci v něm.

Nejdřív si srovnáme, co vlastně můžeme pojistit a jak. V pojištění nemovitosti pojišťujeme vše, co je součástí stavby nebo pevně přiděláno ke stavbě. Co můžeme odnést, lehce sundat, nebo zkrátka „vysypat“, z našeho domova patří do pojištění domácnosti. V pojištění nemovitosti a domácnosti se dost často a bohužel většinou nedostatečně pojišťuje i občanská odpovědnost, ale to je téma samo o sobě a dnes se mu věnovat nebudeme, protože byste tento pokus o krátký článek ani nedočetli :-).

Doma trávíme většinu našeho života a máme v něm velkou část majetku. Říká se „Můj dům, můj hrad“ a proto je téměř k nepochopení, že dobrá polovina nemovitostí není vůbec nijak pojištěná. Ať už kvůli předsudkům typu: „Mně se to stát nemůže“, nebo z důvodu ceny. Ani jeden z těchto důvodů nedává smysl. Úplně základní pojištění za nemovitost v hodnotě 2 mil. Kč stojí zhruba 100 Kč měsíčně. Porovnejte cenu s hodnotou nemovitosti a vyjde vám, že by takový klient musel platit přes tisíc let, aby se mu to „nevyplatilo“.

A teď už ke konkrétním rizikům, která můžou hrozit. Asi jedno z nejzákladnějších je, a ještě dlouho bude, požár. Dle statistiky Hasičského záchranného sboru ČR za rok 2017 došlo v domácnostech k 4 894 požárům se škodou 461 966 400 Kč. Vždy tedy raději zkontrolujte svíčky nebo vypnuté spotřebiče.

Dále mezi základní rizika řadíme pojištění povodně a záplavy. Pro vysvětlení - pojištění povodně řeší pouze vodu, která se vylije z vodních toků nebo nádrží. Naopak záplava je situace, kdy při prudkém dešti stéká voda ze svahu přes váš majetek, nebo vám na zahradě vznikne rybníček. Nezapomínejte na elektroniku, cennosti nebo sklo. V případě, že vlastníte něco nezvykle dražšího například jízdní kolo nebo starožitnost, určitě nechejte zvýšit základní limit.

Jedna z nejdůležitějších věcí při uzavírání pojištění je stanovení pojistné částky. Toto určitě nepodceňujte, protože může hrozit tzv. podpojištění. To je situace, kdy pojistná částka je výrazně nižší než hodnota nemovitosti. Většina pojišťoven uplatňuje 20% toleranci, ale jsou zde výjimky, které uplatňují třeba jen 15% toleranci nebo jí dokonce nemají vůbec stanovenou. Podpojištění si nejlépe vysvětlíme na příkladu.

„Vlastníte rodinný dům v hodnotě 4 mil. Kč. Pojistíte si ho ovšem pouze na 2 mil. Kč. Pojistná částka je tedy o 50 % nižší než skutečná hodnota. Vznikne požár, který způsobí škodu za 1 mil. Kč. Pojišťovna vyplatí pojistné plnění pouze 500 000 Kč, protože dům byl podpojištěn o 50 %.“

To samé platí i pro domácnost. Stanovení pojistné částky je převážně na vás, ale dobrý finanční poradce vám s tím určitě pomůže a měl by vás upozornit, pokud svůj majetek podhodnocujete nebo naopak.

Jestli už uplynulo několik let od doby, kdy jste pojištění uzavírali, doporučujeme smlouvu zkontrolovat. Právě u starých smluv dochází k podpojištění nejčastěji. Toto riziko eliminuje tzv. indexace, ale většina klientů s nelibostí sleduje, že se jim každý rok zvedá cena za pojištění, i když tím chrání vlastně sami sebe a svůj majetek. Pokud máte dobrého finančního poradce, který se o vás stará, měl by tyto záležitosti hlídat.

Zároveň by vám měl i představit pojistné podmínky a to jak výhody, tak i nevýhody daného pojištění. Dále by vás měl pravidelně informovat o novinkách na trhu a nabídnout případně lepší a výhodnější variantu.

U nás ve Finančních Správcích, s.r.o. se o své klienty pravidelně staráme. Navíc díky spolupráci se společností Broker Trust, a.s. máme k dispozici moderní nástroje, jako například Metodiky online. Tento software srovnává veškeré finanční produkty a umožňuje nám tak během několika málo minut zjistit výhody, nevýhody, parametry a definice z pojistných podmínek. Jednoduše tak víme, které pojištění je pro naše klienty právě to nejlepší.

 

Pojištění privátního majetku (zdroj: Broker Trust, a.s.)

 

Na závěr bychom Vám rádi poděkovali za přečtení tohoto článku. Věříme, že někomu mohl pomoci. Pokud si nejste jistí vaším stávajícím pojištěním, nebo ještě žádné nemáte, určitě nám napište. Moc rádi vám pomůžeme.

Za společnost Finanční Správci, s.r.o.

Vladimír Pavlosek
oblastní ředitel
728 023 147

 

Webdesign by Lewest.cz